A A A

Pojezierze Suwalsko--Augustowskie

Znajduje się w całości na terenie woje- wództwa białostockiego. Graniczy na za- chodzie z Pojezierzem Mazurskim, którego jest naturalnym przedłużeniem, na północy i na wschodzie z terenami Związku Radzieckiego, a na po- łudniu z Podlasiem. Region ten obfituje w wiele pięknych jezior, jak: Wigry, Rozpuda, Sajno, Necko oraz najgłębsze jezioro Polski — Hańcza (108 m gł.). Liczne fałdy terenowe tworzą urozmaicony krajobraz, a Puszcza Augustowska jest jednym z najładniejszych kompleksów leśnych. Tu znajdują się liczne rezerwaty przyrody i kilka zabytkowych miast, m. in. Suwałki i Sejny. Do zabytków należy także cały ze- spół Kanału Augustowskiego. Klimat zbliżony jest do kli- matu Pojezierza Mazurskiego, ale zimy są chłodniejsze. W północno-wschodniej części tego regionu występują naj- niższe zimowe temperatury nizinne w Polsce.