A A A

Górny Śląsk

Obejmuje tereny województwa katowickie- go i większą część województwa opolskie- go. Graniczy od północnego wschodu z Wyżyną Małopolską, od południa z Karpatami (Beskidy), od południowego zachodu 2 terenami górskimi Czechosłowacji, od północnego zachodu z Dolnym Śląskiem. Jest najbardziej uprzemysłowionym re- gionem Polski. W skład regionu wchodzi: Wyżyna Śląska, częściowo Przedgórze Sudeckie, Kotlina Śląska i Kotlina Oświęcimska. Najbardziej charakterystyczny krajobraz w re- gionie to zagęszczenie kopalń i hut w tzw. Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (Katowice, Chorzów, Bytom, Sosnowiec i inne miasta). V/ GOP występuje także największe w Pol- sce skupienie miast i największa gęstość zaludnienia na 1 km2. Zabytkowe miasta to: Opole, Paczków, Nysa, Tarnow- skie Góry i Będzin. Do najbardziej znanych zakładów prze- mysłowych zalicza się huty: „Kościuszko" i „Batory" w Cho- rzowie, kopalnie: „Zabrze" w Zabrzu, „Jan" w Katowicach (całkowicie zautomatyzowana), „Wesoła" koło Tych, cemen- townię „Odra" w Opolu i Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Tychach. Klimatycznie jest to jeden z najcieplejszych re- gionów Polski, posiada najdłuższy okres wegetacyjny — do 225 dni.